a) styl "nome"     b) styl "vějíř"     c) styl "nordic".

NOME - dvojice psů spojených s hlavní tažnou šňůrou krční a zádovou( tažnou) odbočkou, dvojice řazeny za sebou až do počtu 16-18 psů Nejčastěji používaný styl, ať v hobby, turistice, při závodech psích spřežení, na většině závodů je předepsán závodními řády. Výjimku tvoří retro závody a závody pořádané Inuity (Kanada, Grónsko) - styl "vejíř".
Další odchylka je styl "nordic"