a) styl "nome"     b) styl "vějíř"     c) styl "nordic".

Medved a Inuit hlava