Druhy saní používané ve sportu psích spřežení, mushingu.


Základní dělení saní, asi nejjednodušší je podle délky tratí, tj.:
sprintové
midové
longové

Saně sprintové

Většinou se jedná o nejlehčí typy saní, krátkých a velmi pohyblivých.
Vzhledem k charakteru a upravenosti či délce tratí, záleží u těchto saní více na jejich snadné
ovladatelnosti a jídních vlastnostech, než kolik je možno do saní naložit nákladu.
Saně se vyrábí v klasickém dřevěném provedení ,spojené čepy, vázané provázky,
ale také kloubové, výkyvné, z moderních materiálů, plasty, hliník apodobně.
Protože jsme v Čěchách, jmenujme dva hlavní výrobce těchto saní:
- klasické dřevěné - František Chlaň - "sprintový chlaňovky
- kloubové plastové - Roman Pečený - "kloubový pečenačky"
- světová špička - firma Danler - Rakousko - "sprintový danlerky"

Saně midové


Jako saně midové můžeme s klidnýmsrdcem označit jakékoliv saně, které se dají naložit nějakým tím nákladem,
myšleno zraněný pes a povinná výbava určená pořadatelem, cca. do váhy 10-15kg.
Většina saní se od sprintových liší právě ložnou plochou a velikostí vaku.
Ostatní údaje o výrobcích a provedení se prakticky neliší. Vzhledem k menší upravenosti tratí,
se sem tam objevují saně zvané "tobogan", ale to je spíše už doména saní longových.
- klasické dřevěné - Františe Chlaň - "midovky od Chlaně, Chlaňovo malej tobogan"
- kloubové plastové - Roman Pečený - "midový pečenačky"
- světová špička - firma Danler

Longové saně


Tak tady je opravdu škála typů a výrobců prakticky tak bohatá, že není možné popsat všechny v jednom odstavci.
Díky, charakteru závodů na dlouhou vzdálenost, každé saně musí uvézt alespoň 100kg zátěže,
aniž by to ohrozilo jejich žívotnost, či výrazně snížilo ovladatelnost. Vzhledem k počtu používaných psů,
u tohoto typu závodu, na nějaký ten kilogram při konstrukci saní výrobci nehledí, hlavní je robustnost,
snadná opravitelnost a ovladatelnost.
Nejčastějším typem jsou právě výše zmíněné "tobogány", s ložnou plochou umístěnou velmi nízko nad sněhem, cca. 4-6cm.
- dřevěné tobogany - František Chlaň - "Chlaňův tobogan"
- dřevěné tobogany - Bohoušek Řepík - "Řepíkovky"
- světová špička - opět firma Danler - plast, kevlar, dural, atd.

Sleddogs team používá saně pro závody od výrobců: R.Pečený a B.Řepík
pro jízdy s klienty používáme saně od F.Chlaně.