Saně Inuitů (eskymáků) žijícich na severovýchodě Kanady
Zapřahání psů v řadě za sebou, mezi postraňky, vhodné do lesů.Jízdy se psím spřežením

Jízdy se psy

aljašský husky

alaskan husky